Aktuality
O firmě
Adresa: Sociálně terapeutické dílny KROKY
Zborovská 2501/22
702 00 Moravská Ostrava
Provozní doba: Pondělí až Pátek od 6:00 do 15:30 hodin

Sociálně terapeutické dílny KROKY jsou místem, kam mohou docházet osoby
s mentálním postižením a realizovat se v pracovních aktivitách.

Posláním STD KROKY je poskytnout podporu osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, které se chtějí realizovat v pracovních aktivitách, a zároveň jim zajistit podporu při získávání praktických dovedností, které zvýší jejich šance na zařazení do běžného života.

Cílem služby je situace, kdy uživatelé ovládají pracovní dovednosti a jsou schopni pracovat na chráněném trhu práce či v této službě, která jim nadále bude nabízet smysluplné a důstojné naplnění jejich volného času.

Cílovou skupinou jsou muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Celková kapacita ambulantní služby sociální prevence je 18 míst - aktuálně naplněna. Služba je bezplatná - úhrada pouze za odebranou stravu.

V případě zájmu o službu nás, prosím, kontaktujete na tel. č. 721 293 403, po telefonickém kontaktu si s vedoucí zařízení můžete domluvit schůzku a zapsat se do pořadníku čekatelů.

Pracovní činnosti:

  tkaní na tkalcovském stavu
  kreativní dílna - decoupage, kašírování, malování na sklo, aj.
  nácvik přípravy jednoduchých jídel a nácvik úklidu
  výroba v dřevařské dílně - rámečky, budky, aj.
  pletení košíků
  šicí dílna

Aktivizační činnosti:

  nácvik péče o domácnost
  turistické výlety a víkendové/týdenní pobyty
  výtvarné činnosti
  fotbal, plavání, stolní tenis
  divadlo loutek, knihovna, kino
  společenské a sportovní akce - Lidé lidem, Advent plný křídlení, Mistrovství Moravy a Slezska v plavání, Vánoční turnaje ve stolním tenise, Turnaje v kuželkách, Boccia, ...

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu "Podpora služeb sociální prevence 2", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758.

logolinka1