Děkujeme všem, kteří nás podporují:Moravskoslezský kraj
www.msk.cz

Na základě smluv o poskytnutí dotace č. 04557/2018/SOC, 04581/2018/SOC, 07269/2018/SOC, 07271/2018/SOC a pro období 2017 - 2019 č.01328/2017/SOC podpořil Moravskoslezský kraj realizaci našich služeb.


Statutární město Ostrava
www.ostrava.cz

Jsme členy pracovní skupiny Komunitního plánování města Ostravy. Na základě smluv č.1013/2018/SVZ, 0973/2018/SVZ, 0945/2018/SVZ a 0261/2018/SVZ podpořilo statutární město Ostrava realizaci našich aktivit.


MPSV
www.mpsv.cz


Poděkování patří také všem jednotlivcům, kteří nás v našich činnostech podporují, ať už slovně či finančně.